V oblasti tlakové kanalizace pracujeme více než čtvrt století. Přesto, že v tomto oboru máme letité zkušenosti, je stále co objevovat, inovovat, posouvat se. Právě proto jsme zakoupili licenci na novou technologii, která umožní spolehlivější fungování stokové sítě a zabrání ucpávání kanalizace. Nová technologie z Fakulty stavební VUT je chráněna evropským patentem a je součástí námi vyvinuté chytré tlakové kanalizace ALFEUS.

Kanalizační síť může být ucpána nečistotami, které se objeví vesplaškové vodě. Jedná se například o dlouhá vlákna, slupky či písek. Pokud se potrubí ucpe, rozlousknout tento problém může být celkem oříšek.

Tato situace se řeší:

  • proudem vody z tlakového vozu
  • mechanickým čištěním
  • kompletním vyřezáním a výměnou ucpaného úseku
zanesené potrubí
Ucpané potrubí

Poslední z variant je celkem odstrašující.  Nejedná se totiž o zrovna nejlevnější záležitost. Když si k tomu připočtete ještě odstávku sítě pro jednotlivé domácnosti, protočí se vám panenky.

Tlaková kanalizace bez překážek

Odpadní voda plná nečistot může vyřadit z provozu čerpadlo, a tím přestane fungovat kanalizace. I když u našich objemových čerpadel dochází k samočistícímu efektu a tato problematika se jich netýká, rádi bychom naše portfolio rozšířili o odstředivá čerpadla, u nichž k tomuto nežádoucímu efektu dochází, protože jsou méně výkonná. Odstředivá čerpadla ovšem mají i své výhody, proto jsme se rozhodli zakoupit licenci z univerzitních laboratoří a získat tak práva na moderní technologii a know-how, které na VUT vznikalo po dobu několika let

mapa Evropy

Proplachování kanalizace může vyřešit spoustu problémů po celé Evropě. Našimi destinacemi bude například Dánsko a Německo.  

Nová technologie lze totiž použít:

  • u nové výstavby tlakových stok,
  • při optimalizaci stávajících stok.

Tím můžeme snížit náklady jednotlivců i obcí. Technologie pravidelně proplachuje jednotlivé úseky tlakové kanalizace, a to za pomocí několika čerpadel. Tím zabraňuje vzniku překážek a ucpávání.

Těšíme se na novou etapu naší práce a děkujeme kolegům z VUT Brno. Díky nim můžeme pomáhat po celé Evropě.