Naše technologie PRESSKAN

Naše technologie je mistrem v odvádění odpadních a splaškových vod.

Odkanalizováním obcí, areálů a rodinných domů se staráme o vodu, která je po použití opět vrácena do oběhu. Pomáháme tak udržovat čisté životní prostředí.

Výhody tlakové kanalizace PRESSKAN®


 • Bezobslužný provoz a nízké stočné.
 • Uzavřený systém bez úniku do spodních vod.
 • Nízká spotřeba elektrické energie.
 • Spolehlivý systém, který funguje už téměř 30 let.
 • Ochrana životního prostředí.
 • Český výrobek, vlastní výroba.
 • Zajištění servisu i náhradních dílů.

Jak funguje tlaková kanalizace Presskan


Základní jednotkou naší tlakové kanalizace PRESSKAN® je čerpací šachta s kalovým čerpadlem, které je řízené ovládací automatikou.

Naše technologie se skládá z těchto komponentů:

 • Ponorné kalové čerpadlo PRESSKAN ®
 • Kulová zpětná klapka
 • Kulový kohout
 • Snímače hladin
 • Ovládací automatika PRESSKAN ®– THS
 • Silové a ovládací kabely v chráničce
 • Výtlačné HDPE potrubí a kolena
 • Čerpací šachta (plastová, betonová)
 • Gravitační přípojka (není součástí dodávky)

Čerpací šachta, včetně technologie, je umístěna pod úrovní terénu (mimo ovládací automatiky).

Celý systém řídí skříňka ovládací automatiky, která je umístěná na zdi nebo na samostatném stojanu. Skříňka obsahuje kontrolky, které signalizují stav čerpadla. Neustále tak máte pod kontrolou, co se pod zemí děje.

Objemové čerpadlo je umístěno v čerpací šachtě . Do této šachty míří splaškové vody z vašeho domu. Čerpadlo je řízeno ovládací automatikou a snímačem hladiny. V momentě, kdy hladina dosáhne horního čidla, čerpadlo sepne a obsah šachty odčerpá do potrubí. Potrubím se odčerpaná voda dostává do čističky odpadních vod. Jakmile se hladina v šachtě sníží, čerpadlo automaticky vypne.

Co je na naší technologii nej

 • ÚZKÉ VÝKOPY bez potřeby spádu v hloubce 0,9 – 1,2 m (nezámrzná hloubka).
 • NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY jsou zaručeny samočistícím efektem tlakového potrubí a nízkou spotřebou elektrické energie.
 • VODOTĚSTNOST.

Pokud vás naše technologie zajímá dopodrobna, stáhněte si její katalogový list. V něm máte uvedené veškeré podrobnosti týkající se materiálu i všech technikálií.

čerpadlo hydraulická část
Hydraulická část čerpadla
Řezací ústrojí


K zobrazení popisu najeďte kurzorem na zvolené číslo.

PRESSKAN®
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kde se naše technologie nejvíce používá

 • Při přečerpávání splaškových vod do systému tlakové kanalizace.
 • Při přečerpávání splaškových vod do systému gravitační kanalizace – v případě, že je stavba pod úrovní hlavních řadů.
Výroba Presskan technologie
Technologii Presskan vyrábíme ve vlastních dílnách.

Tlakové čerpadlo


Vřetenové kalové čerpadlo je srdcem naší technologie.

Jeho hlavní funkcí je čerpání splaškových a kalových vod. A umí to bravurně! Překážkou pro něj není ani tráva, sláma nebo slupky od ovoce či zeleniny. Hravě si také poradí s pevnými částicemi zrnitosti do 5 milimetrů.

Kalové čerpadlo

Kalové čerpadlo není žádné ořezávátko! Robustní konstrukce a kvalitní materiál zaručují jeho vysokou odolnost, takže umí zabrat i ve ztížených podmínkách. Čerpadla jsou také vybavena speciálním řezacím zařízením, pro které nejsou překážkou ani předměty, které se mohou nahodile objevit v čerpacích jímkách tlakové kanalizace. Jde například o textilie bez umělých vláken. Vyhnete se tak častému čištění a ucpávání a ušetříte si čas i peníze.

Pokud přeci jen dojde k poruše, nevěšte hlavu. Čerpadlo je snadno opravitelné i snadno demontovatelné. Náhradní díly i servis vám v případě potřeby zajistíme.

Čerpadla 1¼“ NP–S jsou vyráběna s připojovacím napětím 3 x 400V nebo 230V. Obě provedení jsou vzájemně kompatibilní v tlakové síti.

Pokud vás čerpadlo zajímá dopodrobna, stáhněte si jeho katalogový list. V něm máte uvedené veškeré podrobnosti týkající se materiálu i všech technikálií.

Možnosti využití

 • Přečerpávání splaškových vod do systému tlakové kanalizace.
 • Přečerpávání splaškových vod do systému gravitační kanalizace – v případě, že je stavba pod úrovní hlavních řadů.

Ovládací automatika


Ovládací automatika THS je mozkem naší technologie.

Je určena k napájení, jištění a řízení chodu kalových čerpadel.

ovládací automatika
Ovládací automatika

Ovládací automatika řídí čerpadlo a signalizuje vám, zda je pod zemí všechno v pořádku. Máte tak neustále na očích, jak technnologie pracuje.

Ovládací automatika se skládá z:

 • Hlavního vypínače.
 • Stykače.
 • Motorového spouštěče, který chrání motor čerpadla před přetížením.
 • Snímače hladiny, který společně s motorovým spouštěčem řídí chod čerpadla.
 • Optické signalizace, která je součástí snímače hladin a která vám ukazuje stav čerpadla.

Ovládací automatiku vám můžeme dodat s:

 • Počitadlem provozních hodin, díky kterým máte přehled, kolik vody čerpadlo odčerpalo.
 • Zvukovou signalizací, která je doplňkem signalizace optické. Upozorní vás na případnou poruchu.
 • Dálkovým přenosem provozních stavů. Jedná se o GSM modul, který vám dá na dálku vědět, co se s čerpadlem děje.
 • Dálkovým řízením pomocí nadřazeného systému. Jedná se o námi vyvinutou chytrou tlakovou kanalizaci ALFEUS, se kterou máte celou technologii pod kontrolou.

Ovládací automatiku dodáváme ve variantách dle připojovacího napětí (400 V nebo 230 V). Může řídit buď jedno, nebo i několik připojených čerpadel.

Pokud vás ovládací automatika zajímá dopodrobna, stáhněte si její katalogový list. V něm máte uvedené veškeré podrobnosti týkající se materiálu i všech technikálií.

Ovládací automatiku umístíme:

 • na zeď nemovitosti,
 • na pilíře oplocení.
 • na samostatný stojan.

Krytí skříňky, ve které je ovládací automatika umístěna, nevyžaduje dodatečné zastřešení.

Jak ovládací automatika funguje

Hladinu snímá elektrodový snímač se 3 nerezovými hroty:

 • zapínací hladina,
 • vypínací hladina,
 • ochrana proti chodu na sucho.

Zapínací elektroda zároveň funguje i jako havarijní (pokud nedojde k jejímu vynoření do určené doby od sepnutí čerpadla).

Elektrodové snímání je přesnější a spolehlivější než plovákové snímače. Lze nastavit čerpací cyklus dle potřeby. Díky tomu můžete dosáhnout nízkého zbytkového množství v čerpací šachtě.

Kontrolky provozního stavu vás průběžně informují, co se pod zemí děje:

 • Žlutá ? – svítí trvale, informuje, že do technologie jde elektrický proud.
 • Zelená ? – svítí, když běží čerpadlo.
 • Červená ? – svítí pouze tehdy, pokud došlo k poruše. Prosíme vždy volat servis.

Čerpací jímka


Čerpací jímka je tělem naší technologie.

Tlaková jímka
Čerpací jímka

Zde se shromažďuje voda z celé vaší domácnosti. Odpadní voda z vaší kuchyně, toalety, koupelny i prádelny míří právě sem. Jímka je vyrobena tzv. rotačním tvářením monolitické konstrukce. To znamená, že je z jednoho kusu. Na jejím povrchu tak nenajdete spoje a švy, díky čemuž nedochází k vnitřnímu pnutí.

Šachtu vám dodáme s:

 • Pryžovými těsnicími manžetami, které utěsní každý milimetr.
 • Poklopem, který zajistí uzavření šachty. Šachta je tak bezpečně uzavřena proti jakémukoliv nechtěnému otevření i proti vniknutí prachu, písku apod. Plastový poklop má nosnost až 200 kg, takže neomezí běžný provoz například při zahradních pracích.

Pokud vás čerpací jímka zajímá dopodrobna, stáhněte si její katalogový list. V něm máte uvedené veškeré podrobnosti týkající se materiálu i všech technikálií.

Možnosti využití

 • Pochůzná varianta – polyethylenová jímka se umístí pod povrch a uzavře se plastovým víkem. Tlaková šachta je bezpečně uzavřena. Nosnost poklopu je až 200 kg.
 • Pojezdová varianta – polyethylenová jímka se umístí pod povrch a její blízké okolí se vyplní tzv. betonovou roznášecí deskou, která rovnoměrně rozloží nadměrnou váhu. Šachta je bezpečně uzavřena betonovým nebo litinovým poklopem, který má nosnost až několik tun. Pojezdovou variantu tak můžete využít například u vjezdu do garáže. V případě maximálního zatížení, jako je například hmotnost kamionu, je okolí tlakové šachty zpevněno betonovou výplní.

Vyrábíme jímky různých velikostí a poradíme si i se specifickými rozměry.

Průměr 0,8 m, výška 2,0 m
Průměr 0,8 m, výška 2,3 m
Průměr 0,8 m, výška 2,5 m
Průměr 1,0 m, výška 2,0 m
Průměr 1,0 m, výška 2,3 m
Průměr 1,0 m, výška 2,5 m