Časté dotazy

Co se děje v případě poruchy čerpadla či jiné části? Zajišťujete servis?


Naše společnost jako jediná na trhu nabízí exkluzivní servis přímo u zákazníka a to do 24 hodin od nahlášení poruchy. Tento servis nabízíme jak záruční, tak pozáruční a za tuto službu neplatíte nic navíc.

Co je vše součástí systému?


Systém PRESSKAN zahrnuje plastovou šachtu, čerpadlo s drtičem nečistot, zpětnou klapku, kulový ventil, snímač hladiny a řídící automatiku THS.

Jsou šachty vhodné do zón s vysokou spodní vodou?


Ano, šachty PRESSKAN je možné osadit i v zónách s výskytem vysoké spodní vody, je však nutné ji obetonovat. Při objednávce je třeba oznámit, že šachta bude uložena v zóně s výskytem vysoké spodní vody. Poradíme, jak postupovat při montáži.

Jak si mohu systém Presskan objednat?


Kontaktujte nás, rádi Vám připravíme kalkulaci a domluvíme se na předání resp. na montáži přímo u Vás. Kontakt: Tel.: +420 582 344 291, +420 777 730 130, e-mail: presskan@presskan.cz

Pokud mám jiné čerpadlo a chci vaše, jde to?


V tomto případě doporučuji kontaktovat naše obchodní zástupce, kteří tuto situaci posoudí. Každá nemovitost je jedinečná a navržené řešení musí vždy vyhovovat zejména uživateli dané nemovitosti.

Proč máte ve znaku raka?


Rak, jak známo, žije jen v čisté vodě. Naše společnost pomáhá ke zlepšování životního prostředí a ochraně přírody. Díky nízkým investičním nákladům umožňujeme obcím dosáhnout na dotace i dofinancování velmi nákladného vybudování kanalizace a centrálního čištění odpadních vod.

Slovníček pojmů

O


Jsou odpadní vody, které byly použity při výrobním procesu z průmyslové výroby.

Podle znečišťujících látek je dělíme na:
– organicky znečištěné – z potravinářského, papírenského, farmaceutického, textilního, koželužského průmyslu a tepelného zpracování uhlí. Čistí se na samostatné čistírně odpadních vod nebo společně se splaškovými odpadními vodami
– anorganicky znečištěné – z těžby a úpravy uhlí a rud, hutního průmyslu, sklářského a keramického průmyslu, výroby hnojiv, povrchové úpravy kovů a anorganické chemie. Musí se čistit chemickým způsobem.

S


Jsou odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace. Často se jim říká „splašky“.

Splašky odchází z:
– bytů,
– domů,
– restaurací,
– škol
– a dalších objektů.

POZOR! Nejedná se o odpadní vody průmyslové.

Splaškové vody bývají silně zakalené. Dělíme je na:
– černé – odpadní voda z toalet, která obsahuje fekálie a moč
– šedé – odpadní voda z koupelen, kuchyní, je méně znečištěná, možno užívat jako vodu užitkovou

Splaškové vody se čistí v čistírně odpadních vod.