PRESSKAN system, a. s. je nástupnickou organizací společnosti NEPTUN PRESSKAN, spol. s r. o., která působila na českém trhu od roku 1995. Presskan system a. s. je dodavatelem systému tlakové kanalizace chráněné značkou PRESSKAN®, který funguje již více než 20 let. Vyrábíme jeden typ čerpadla určený pouze do systému tlakové kanalizace PRESSKAN®.

Společnost PRESSKAN system, a. s., je majitelem ochranné známky PRESSKAN® a vlastní majetkové podíly v dceřinných společnostech na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Svými obchodními aktivitami pronikla na trhy v Bulharsku, Rusku a Řecku.

Jsme nositeli nejrůznějších ocenění a certifikátů kvality, jako ISO 9001, 14001 a 18001. Na poli kvalifikací jsme držiteli certifikátu svazu podnikatelů ve stavebnictví, který nás opravňuje k provádění staveb do 100 mil. Kč jako generálního dodavatele ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

S hlavní činností souvisejí i činnosti vedlejší jako např. projektování tlakových kanalizací, včetně hydraulického výpočtu nebo montáže a výstavba ostatních inženýrských sítí.

Naše bohaté zkušenosti jsou pro investory zárukou kvality a serioznosti. Důkazem naší kvalitní práce je skutečnost, že investoři, kteří se rozhodli pro stavbu tohoto systému jsou úspěšnými žadateli o dotace z evropských i národních dotačních programů.


       czech   czech